adres & info

Adres :

Gemeentelijk zwembad 'De Wauwer', oprit tussen Nieuwelaan 98-100.


Nieuwe reeks 2022

Deze start op maandag 10 januari 2022 tot eind juni (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties).

Lessen worden door de bachelors L.O Dany en Jarne gegeven.

Elke les duurt maximum 40 minuten. U hoeft niet te kunnen zwemmen. Alle oefeningen vinden steeds plaats in het ondiepe water (max. borstdiepte). Mogelijkheid om ook in het diepe te gaan met behulp van een drijfvest.

Op www.aquagymmeise.be vindt u alle informatie terug.


3 groepen

Deelnemen kan in één van onderstaande groepen :

Groep A : 15u35 – 16u15

Groep B : 16u30 – 17u10

Groep C : 17u25 – 18u05


Data lessen :

Elke maandag uitzonderlijk op feestdagen en schoolvakanties.


Receptie : laatste maandag in juni : receptie onder voorbehoud (covid). Afzonderlijk 5 euro contant te betalen begin juni.


Lidgeld :

Leden :
85,50 euro ( + 11 euro jaarverzekering voor nieuwe leden) . (Verzekering bedraagt 11 euro en loopt vanaf september 2021 tot september 2022. Tevens ben je verzekerd indien je in je vrije tijd gaat fietsen, lopen, yoga, wandelen).
Het bedrag zijnde 85,50 euro dient gestort te worden op het rekeningnummer van Aquagymclub Pimpernel Meise :
BE 56 001 8677 14788 met de duidelijke mededeling van naam deelnemer + groep 1, 2 of 3.


Praktisch :
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan

• Laat je kleren achter in je kleedkabine of kleedruimte. Waardevolle spullen laat je best thuis zoniet neem je ze best mee naar de zwemhal.
• Trek je zwemkleren indien mogelijk thuis al aan onder losse kledij om zo vlug mogelijk omkleed te zijn.

Groep 1 : Kleedcabines + kleedkamer 3 en 4

Groep 2 : Kleedkamers 1 en 2 + kleedcabines (indien vrij)

Groep 3 : Kleedkamers 3 en 4 + kleedcabines (indien vrij)

Covidmaatregelen

indien nog van toepassing geldt het volgende :
• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon.

• Ontsmet je handen bij het binnenkomen in het zwembad.
• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.
• Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.
• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had.
• Probeer thuis te douchen of gebruik de doorloopdouches om even alles af te spoelen om niet te lang met elkaar in contact te komen.
• Volg de pijlen naar de uitgang. Deze is dus niet hetzelfde als de ingang ! Verlaat zo snel mogelijk met mondmasker het gebouw.


Mutualiteit :

Afhankelijk van mutualiteit kan u tot 1 x jaarlijks maximum 60 euro van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen ! De club bezorgt zelf het desbetreffende formulier aan u !

Mits voorlegging van een doktersbriefje wordt uw afwezigheid in de les met maximum 1 les (4,5 euro) per reeks teruggestort.

Mogen wij u vragen om steeds uw kleren in de kleedkastjes te hangen, zodat de volgende groep zich kan omkleden in een kleedcabine. Er zijn tevens ook kleedkamers ter beschikking.

Mochten er nog eventuele vragen, problemen of suggesties zijn, kan u rechtstreeks wenden tot de lesgevers Dany en Jarne.

Meer info nodig ? meiseaquagym@gmail.com

Dany en Jarne